• یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۱
  • دسته بندی : علمی و آموزشی
  • کد خبر : 962-1986-5
  • خبرنگار : 28006
  • منبع خبر : ----

ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ کمیسیون ملی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ:

با ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭﺳﺖ، دیگر ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﮓ نخواهیم بود


ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ کمیسیون ملی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ اظهار کرد: با ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭﺳﺖ دیگر ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﮓ نخواهیم بود.

 

به گزارش ایسنا، منطقه ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺳﻌﺪﺍﻟﻠﻪ ﻧﺼﯿﺮﯼ‌ﻗﯿﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﻓﺎﺭﻍ‌ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ به ﺍﯾﻨﮑﻪ معلمان به عنوان ﻗﺸﺮ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ جامعه، ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ رهنمون می‌کنند، ﮔﻔﺖ: معلمان نباید ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻫﯿﭻ‌ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻏﺎﻓﻞ شوند و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ‌ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ و آموختن ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ چرا که ﯾﺎﺩﮔﺮﻓﺘﻦ همواره ﻣﻼﮎ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ است.

 

ﻭﯼ ادامه داد: ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ نباید نسبت ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺩﺍﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﯽ‌ﺗﻔﺎﻭﺕ و بی‌توجه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﺯ همین منظر است که معلمان باید مسئولیتﭘﺬﯾﺮ باشند ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩ در جهت آموزش بهتر قدم بردارند.

 

ﻧﺼﯿﺮﯼ‌ﻗﯿﺪﺍﺭﯼ با اشاره به اینکه ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺍﻧﺒﯿﺎ، ﻣﻌﻠﻤﯽ است، ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ‌ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎﻥ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺁﯾﺎت‌اش ﺭﺍ ﺗﻼﻭﺕ ﮐﻨﺪ، ﻧﻔﺲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺰﮐﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﻭ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﺩ.

 

ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ کمیسیون ملی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ با اشاره به اینکه ﺍﻧﺒﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺷﺪﻧﺪ، ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ به واسطه اینکه شغل انبیا را دنبال می‌کنند، ﺑﺎﯾد راه ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارند.

 

ﻧﺼﯿﺮﯼ‌ﻗﯿﺪﺍﺭﯼ، ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ دانست ﻭ اظهار کرد: ﺍﮔﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﮓ، ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ، ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ.

 

ﺩﺑﯿﺮﮐﻞ کمیسیون ملی ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺍﺑﻦ‌ﺳﯿﻨﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﯼ ﻭ ﺩﺍﻧﺎﯾﯽ، ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﻘﻮﺍ، ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺩﺍﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺯ، ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﻧ‌ﺸﻨﺎﺳﯽ، ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ، ﻭﻗﺎﺭ، ﻣﺮﻭﺕ، ﭘﺎﮐﺪﺍﻣﻨﯽ، ﺁﺭﺍﺳﺘﮕﯽ، ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﻭ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻧﻈﺒﺎﻁ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺯ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﺖ.

 

ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ، ﺭﺋﯿﺲ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: مراسم دانش‌آموختگی به صورت نمادین به مثابه پایان یک دوران و شروع دوران دیگری است و از همین منظر است که نسلی مسئولیت‌پذیر، صادق و شجاع و دوست‌دار مصالح و مسائل ایران را نیازمندیم.

 

الهام کاوندی ادامه داد: از مواجهه با مشکلات و موانع نهراسید و بدانید آنچه از شما یک معلم می‌سازد تجربه و تلاش است.

 

این مسئول افزود: عزت یک معلم قابل مذاکره نیست و نباید برای رسیدن به آرزوهای افراد دیگر به عنوان نردبان تلقی شود.

 

کاوندی با بیان اینکه مراسم امروز آغازی است برای بسیاری از آغازها، افزود: آینده با آغوش باز منتظر شما معلمان است.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: